Disclaimer

Topstartadvies B.V. januari 2016

1. Deze disclaimer geldt voor alle (potentiële) klanten die gebruik willen maken van de Topstartadvies-formule. De Topstartadvies-formule is ontwikkeld ten behoeve van het faciliteren van de advisering van startende ondernemers door verschillende dienstverleners op terreinen waar een startende ondernemer mee te maken krijgt.

2. Topstartadvies B.V. heeft de Topstartadvies-formule ontwikkeld en zal ten behoeve van de door de verschillende bij de Topstartadvies-formule aangesloten dienstverleners uit te voeren werkzaamheden (financiële) gegevens van de startende ondernemer dienen te verzamelen. Op basis van deze gegevens kan worden bepaald aan welke dienstverlening de startende ondernemer concreet behoefte heeft en deze gegevens dienen ook als basis voor de door de verschillende dienstverleners te geven adviezen.

3. Topstartadvies B.V. kan de door de startende ondernemer verstrekte (financiële) gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

a. Het opstellen van een QuickScan die de adviesbehoefte van de startende ondernemer in kaart brengt; en
b. het inplannen van een afspraak op een lokaal Topstartadvies-kantoor, welk kantoor wordt geselecteerd op basis van de door de startende ondernemer opgegeven postcode van zijn woon- of vestigingsplaats; en
c. het al dan niet per e-mail corresponderen met haar lokale adviseurs over het inplannen van een afspraak of vervolgafspraak; en
d. het invullen van een evaluatieformulier over de kwaliteit van de dienstverlening; en
e. het (incidenteel) onder de aandacht brengen van diensten die mogelijk interessant zijn voor de startende ondernemer.

4. Gegevens van de startende ondernemer
De (financiële) gegevens van de startende ondernemer die zijn aangeleverd door de startende ondernemer ten behoeve van het gebruik maken van de dienstverlening van de Topstartadvies-formule zullen (permanent) worden bewaard. De startende ondernemer stemt er ook nadrukkelijk mee in dat de gegevens die de startende ondernemer uitwisselt met de aan de Topstartadvies-formule verbonden dienstverleners, eveneens met Topstartadvies B.V. kunnen worden gedeeld. Topstartadvies B.V. zal deze gegevens louter gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in artikel 3 van deze disclaimer, alsmede voor een eventuele benchmark waarbij de resultaten van de diverse lokale Topstartadvies-kantoren door Topstartadvies B.V. met elkaar worden vergeleken.

5. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de startende ondernemer aan Topstartadvies B.V. zijn verstrekt zullen nooit, buiten het bestek van de uitvoering van de Topstartadvies-formule, aan derden worden doorgegeven, tenzij de startende ondernemer daar expliciet toestemming voor geeft of een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

6. Aansprakelijkheid
Topstartadvies B.V. is niet aansprakelijk voor het gebruik van de (financiële) gegevens door de ingeschakelde adviseurs dan wel het door deze adviseurs aan de startende ondernemer gegeven advies of de ten behoeve van de startende ondernemer verrichte werkzaamheden.

7. Beveiliging
De gegevens die de startende ondernemer aan Topstartadvies B.V. verstrekt, worden door Topstartadvies B.V. dan wel de door haar ingeschakelde derden die onderdeel uitmaken van de Topstartadvies-formule en in dat kader zullen adviseren, in een beveiligde omgeving opgeslagen.

8. Aanpassing van klantgegevens
De startende ondernemer heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Topstartadvies B.V. kan de startende ondernemer in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Topstartadvies B.V. voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

9. Disclaimer
Topstartadvies B.V. is gerechtigd de inhoud van deze disclaimer te wijzigen.

Heb je nog vragen? Stel ze gerust.

open het contactformulier

Als startende ondernemer meld ik me graag aan voor een gesprek met Topstartadvies.


Na mijn aanmelding neemt Topstartadvies telefonisch contact met me op voor een intake.


E:
T: 088-0184900

Ik ben met name geïnteresseerd in:
Een financieel plan
Een ondernemingsplan
De jurist
De notaris


De accountant
De verzekeringsadviseur
De webdesigner
De coach
* = verplicht veld